Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.12.2020

§ 139 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, erikoissairaanhoito
§ 8 Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantaratkaisun koekäytön laajentamisen hankinta , 26.11.2020

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 127 Suun terveydenhuollon seudullisen päivystyksen sekä kliinisen vastaanottotoiminnan vuokratyövoiman hankinta, 09.11.2020
§ 129 Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminnan hoitokoneiden ja hoitokaapistojen sekä pienlaitteiden ja instrumenttien hankinta, 10.11.2020
§ 130 3. optiokauden käyttäminen kiirevastaanoton lääkäripalvelun hankinnassa, 13.11.2020

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 529 Viittomakielisen kotihoitopalvelun hankinta Suomen Kuurosokeat ry:ltä, 23.11.2020
§ 547 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Sinun hoiva Oy, 04.12.2020
§ 548 Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, IKIFIT Oy, 04.12.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 161 Palvelustelituottajaksi hyväksymisen peruuttaminen perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalveluissa, 30.10.2020
§ 174 Palvelustelituottajaksi hyväksymisen peruuttaminen lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa, 17.11.2020
§ 175 Palvelustelituottajaksi hyväksymisen peruuttaminen lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa, 17.11.2020
§ 183 Psykoterapiapalvelujen hankinta pienhankintana psykoterapeutti Heidi Tenkaselta, 08.12.2020
§ 184 Psykoterapiapalvelujen hankinta pienhankintana psykologi, psykoterapeutti Suvi Salmiselta, 08.12.2020
§ 185 Psykoterapiapalvelujen hankinta pienhankintana kognitiivinen psykoterapeutti, Psykologipalvelu Inkeri Eskoselta, 08.12.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 206 Henkilökohtaisen avun hankinta pienhankintana: Aalto Avustajat Oy, 17.11.2020
§ 208 Terhokujan yöpäivystyksen hankinta Tampereen A-kilta ry:ltä, 30.10.2020
§ 209 Tukiasumisen suorahankinta, Villa Future Oy, 04.11.2020
§ 210 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Esperikoti Vihola, Pirkanmaan Asumispalvelut Oy, 17.11.2020
§ 214 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Ratamo-koti Oy, 07.12.2020
§ 215 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Treili Oy, 17.11.2020
§ 216 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Lehmustupa, 17.11.2020
§ 217 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta/ Treili Oy, 17.11.2020
§ 221 Kehitysvammaiselle ohjatun asumisen ja työtoiminnan hankinta pienhankintana: Asumispalvelu Ristilä Oy, 29.11.2020
§ 224 Kehitysvammaisen vahvan tuetun asumisen ja päivätoiminnan hankinta pienhankintana: Esperi Care Oy, 30.11.2020
§ 225 Kehitysvammaiselle autetun asumisen ja työtoiminnan hankinta pienhankintana: Sylvia-koti yhdistys ry, 03.12.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn vastaanottopalveluiden palvelujohtajan päätöspöytäkirjan "Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminnan hoitokoneiden ja hoitokaapistojen sekä pienlaitteiden ja instrumenttien hankinta." Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)