Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 16.2.2021

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 46 Tampereen NNKY:n Äidike-lastenhoitopalvelun pienhankinta, 11.02.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 38 Pandemian aikaisen kriisityöntekijäpalvelun hankinta, 08.02.2021
§ 41 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne päihdeklinikka Oy, 11.02.2021
§ 43 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, A-klinikka Oy, 11.02.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)