Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 75 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Köyhyystyöryhmän loppuraportti / Tiia Heinäsuo ja Johanna Loukaskorpi
  • Kaupungin sote-palvelujen kesäsijaisten saatavuus / Anniina Laajalehto, Mari Patronen ja Maritta Närhi
  • Päihdehoidon tiekartta / Sini Hyvönen

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Tiia Heinäsuo, Anniina Laajalehto, Mari Patronen, Maritta Närhi ja Sini Hyvönen olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)