Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 73 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • §:n 75 ajaksi lapsiasiamies Tiia Heinäsuolle, henkilöstöpäällikkö Anniina Laajalehto, erikoissuunnittelija Sini Hyvöselle, palvelujohtaja Mari Patroselle ja palvelujohtaja Maritta Närhelle
  • §:n 76 ajaksi projektisuunnittelija Sanna Vartiolle, suunnittelupäällikkö Mari Vuoriselle ja hankearkkitehti Kristiina Koskiaholle
  • §:n 77 ajaksi suunnittelupäällikkö Kristiina Lumpeelle
  • §:ien 78 ja 79 ajaksi palvelupäällikkö Marjaana Räsäselle ja palvelujohtaja Maritta Närhelle
  • § 83 ajaksi palvelujohtaja Mari Patroselle
  • palvelujohtaja, hallintoylilääkäri Sanna Määttäselle ja hallintosihteeri Noora Jaloselle koko kokouksen ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)