Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 86 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7163/00.04.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kuntainfo 4/2021: Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan valtionavustuksilla.
  • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, pöytäkirjan ote: 24.05.2021 § 27, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osallistuminen Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelmaan.
  • Kotitori-​palveluintegraattorimallin hankinta, ote viranhaltijapäätöksestä 09.06.2021 § 46.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)