Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 87 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 44 Option käyttäminen ravitsemusterapiapalvelun hankinnassa vastaanottotoiminnassa, 10.05.2021
§ 45 Hoitajatyövoiman vuokraaminen massarokotuksiin, 18.05.2021

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 33 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: JP-Kotiapu Oy , 18.05.2021
§ 34 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Valkeakosken Kotipalvelu Apila , 18.05.2021
§ 35 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Devok, 04.06.2021

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 27 Vuokralääkäriresurssin hankinta Mehiläinen Oy:ltä, 25.05.2021
§ 28 Hankintasopimus henkilöstövuokrauksesta A-klinikka Oy:n kanssa, 31.05.2021

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 188 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti Tammilinna, 17.05.2021
§ 189 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Maggien Hoiva Oy, 17.05.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 193 Koululaisten näöntutkimuksen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 11.05.2021
§ 194 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 11.05.2021
§ 195 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 11.05.2021
§ 196 Pirkanmaan maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon palvelut, 17.05.2021
§ 197 Ultraäänilaitteen hankinta ehkäisyneuvolaan pienhankintana, 17.05.2021
§ 210 Jälkihuoltonuoren asuminen palveluntuottajan tukiasunnossa- palvelun suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Familar Oy:n Uudenmaan avopalveluilta , 28.05.2021
§ 211 Lastenhoitopalvelun suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena perhepalveluna MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 28.05.2021
§ 212 Nepsy-valmennuksen suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena perhepalveluna Familar Oy:n vo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 31.05.2021
§ 213 Ensikotipalvelujen pienhankinta Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:ltä, 31.05.2021
§ 214 Kotipalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotipalvelu Anni ja Onni Oy:ltä, 02.06.2021
§ 215 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 216 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 217 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 218 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 219 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 220 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 03.06.2021
§ 221 Siivouspalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotipalvelu Anni ja Onni Oy:ltä, 03.06.2021
§ 222 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 03.06.2021
§ 223 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 03.06.2021
§ 224 Seikkailuryhmä- ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 03.06.2021
§ 225 Eläinavusteisen ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 03.06.2021
§ 226 Valvotun tapaamisen palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Neljä Astetta Oy:ltä, 03.06.2021
§ 227 Seikkailuryhmä- ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 03.06.2021
§ 228 Kotiin tehtävän perhekuntoutus-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Neljä Astetta Oy:ltä, 03.06.2021
§ 229 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 230 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 231 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 232 Siivouspalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Taidox Oy:ltä, 03.06.2021
§ 239 Lastenhoitopalvelun hankinta sosiaalihuoltolain mukaisena perhepalveluna MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 08.06.2021
§ 243 Jälkihuollon ohjaustyön suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 08.06.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 110 Palveluasumisen suorahankinnan jatkaminen, Metsomäen kodit Oy, Metsoranta, 04.05.2021
§ 111 Vaativan autetun asumisen palvelu - Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, 04.05.2021
§ 112 Erittäin vaativan autetun asumisen palvelu Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:ltä, 04.05.2021
§ 113 Avopäihdepalvelun yksilömuotoisen palvelun suorahankinta, A-kilta ry, 10.05.2021
§ 114 Intensiivisen avohoidon Arki hallintaan-hoitojakson suorahankinta, A-klinikka yhteisö , 12.05.2021
§ 125 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne päihdeklinikka, 21.05.2021
§ 126 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, A-klinikka Oy, 21.05.2021
§ 131 Pandemian aikaisen kriisityöntekijäpalvelun hankinnan jatkaminen, 31.05.2021
§ 137 YetiCare -käyttöliittymien hankinta pienhankintana Kehitysvammaisten avopalveluihin, 08.06.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)