Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

§ 37 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

 • Kotihoidon pysäköintitunnuksen käytön laajentaminen (Tuula Haapio)
 • Hankintojen arviointi (Virva Palomäki)
 • Koronavirus- ja rokotekatsaus
  • Koronavirustilanne yleisesti (Lauri Seinelä)
  • Viestintäsuunnitelma (Marika Haapala)
  • Rokotukset ja ajanvaraus (Birgit Aikio ja Eeva Torppa-Saarinen)
  • Tietohallinnon osuus (Rami Nurmi)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, hallintopäällikkö Tuula Haapio, tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, kehittämispäällikkö Virva Palomäki ja johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen edustaja Merve Caglayan saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)