Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

§ 47 Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:1513/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.6.2019 § 69, että lautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueella tehty, lautakunnan toimivaltaan kuuluva kuntalaisaloite:

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille tamperelaisille (TRE:6491/06.00.01/2020).

Edellä mainittuun aloitteeseen vastataan vuoden 2021 aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)