Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

§ 35 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • hallintoylilääkäri Lauri Seinelä tämän kokouksen ajaksi
  • hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, hallintopäällikkö Tuula Haapio, tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, kehittämispäällikkö Virva Palomäki ja johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen § 37 ajaksi
  • sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen § 38 ja § 39 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)