Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 42 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 -lausuntopyyntö (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:663/06.02.00/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) pyytää lausuntoa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, Pshp:n ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n visio on Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä arki ja mielekäs elämä.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toteutumista vuosina 2017–2020. Suunnitelmaosassa on taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille. Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.

Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021 – 2024 seuraavat:

Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Osallisuus ja vaikuttaminen
Turvallinen elinympäristö
Vaikuttavat palvelut.

Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteentoimivuuden varmistaminen. Lisäksi alueellisen hyvinvointi-kertomuksen ja -suunnitelman kuntien toimintaa koskevat ehdotukset ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.

Yksityiskohtaiset huomiot:

s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai sitten tässä taulukossa. 

s. 26 ”Tabu” tarkoittanee Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä käytössä olevaa Tableau-julkaisuohjelmistoa. Termiä voisi avata kansantajuisemmaksi. 

Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään lausuntojen perusteella ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024 annetaan oheinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tuula Haapio, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen, Tuukka Salkoaho, Lauri Seinelä, Kaisa Taimi, Eeva Torppa-Saarinen, Leena Viitasaari, Mika Vuori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)