Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 39 Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1577/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Haapio Tuula, Hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen, puh. 040 800 4186, hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee lain mukaan olla nimettynä potilasasiamies. Tampereen kaupungin potilasasiamiehet palvelevat kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia asiakkaita sekä tarvittaessa yksityisten palveluntuottajien asiakkaita siltä osin, kun kaupunki ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta terveydenhuoltopalveluita. Tampereen kaupungin potilasasiamies palvelee myös Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen, Lempäälän sekä TAYS Hatanpään toimintayksiköissä asioiva potilaita.

Potilasasiamiehen vuosiselvitys kuvaa potilasasiamiehen näkemystä potilaan aseman ja oikeuksien kehityksestä vuodelta 2020. Potilasasiamiehen vuosiselvitys käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Potilasasiamieheen oltiin yhteydessä 1340 kertaa vuonna 2020 koko toimialueella. Yhteydenotoista 934 koski Tampereen ja 36 Oriveden asioita. Yhteydenoton suurimpana syynä oli ensimmäistä kertaa hoitoon pääsy. Hoitoon pääsyn vaikeudesta kerrottiin potilasasiamiehelle erityisesti psykiatrian, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon palveluissa. Terveysasemiin ja -keskuksiin liittyen potilasmies on saanut aiempien vuosien tapaan yhteydenottoja potilailta, jotka ovat pettyneet siihen, että ovat saaneet lääkäriajan pitkän ajan päähän tai heillä on ollut vaikeuksia päästä läpi palveluun, jotta ylipäänsä voisivat varata ajan. Potilaat toivat esiin huoltaan diagnoosin viivästymisestä ja kokivat, ettei terveyshuolia otettu tarpeeksi vakavasti tai tutkittu kunnolla. Potilasasiamiehelle tuotiin esiin myös pettymystä siihen, että erikoissairaanhoidon lähetteet palautuivat takaisin ilman, että potilaat itse pääsivät kertomaan oireistaan erikoislääkärille.

Potilasvahinkoihin liittyvien yhteydenottojen määrä laski merkittävästi edellisistä vuosista. Osa laskevasta määrästä selittynee sillä, että osassa palveluista on keskitytty lähinnä kiireellisiin toimenpiteisiin koronaviruksen vuoksi, joten toimenpiteitä on tehty vähemmän. Vuosi 2020 on ollut kaikkialla maailmassa hyvin erilainen aiempiin vuosiin nähden. Koronaviruksen vuoksi ihmisten välistä kanssakäymistä on ollut tarpeen rajoittaa ja virus on hyvin merkittävässä määrin vaikuttanut terveyspalveluiden toimintaan. Tästä huolimatta koronaan liittyvät syyt ovat yllättävän vähän näkyneet potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa. Vuonna 2019 potilasasiamies otti tilastoihin uuden luokan, lääkehoidon toteuttaminen ja vuonna 2020 tähän luokkaan liittyneet yhteydenotot selvästi kasvoivat edellisestä vuodesta.

Vuosiselvityksessä potilasasiamies tuo esiin havaintojaan määräajassa muistutuksiin vastaamisen tärkeydestä, käy lävitse tietosuojaohjeistusta potilasasiakirjojen oikaisemiseen ja pohtii kuolleen potilaan omaisen kohtaamisen tärkeyttä palveluissa. Potilasasiamies pohtii myös terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden aktiivista roolin potilasturvallisuuden edistämisessä sekä terveydenhuollon yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa, erityisesti paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja potilaiden kohdalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiin tuotujen havaintojen osalta ryhdytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Lauri Seinelä, Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija Mehtonen, Iiris Markkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)