Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

§ 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 11 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Hopea Avain, 02.03.2021
§ 12 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Harmaavalta Oy, 02.03.2021
§ 13 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Hoivapalvelu Auttavaiset Oy, 02.03.2021
§ 14 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: BlueSolarCare, 02.03.2021
§ 15 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Profiili Palvelut Oy, 02.03.2021

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 13 Vuokralääkäriresurssin hankinta Mehiläinen Oy:ltä, 10.03.2021

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 44 Jalkojenhoitopalvelun hankinta vanhainkotihoitoon pienhankintana, 18.02.2021
§ 59 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Palvelukoti Sylvianna Oy, 23.02.2021
§ 60 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Kanavanranta, 23.02.2021
§ 61 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Attendo Oy, Attendo Ruusukuja, 23.02.2021
§ 62 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Vihtori, 23.02.2021
§ 63 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Katriina, 23.02.2021
§ 64 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Suomen Seniorihoiva Oy, 23.02.2021
§ 65 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Hoivapalvelu Auttavaiset Oy, 23.02.2021
§ 74 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Vivian, 25.02.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 47 Kumpuniitty Oy:n Koskiniityn erillisten suorahankintapäätöksien ja -sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 50 Arsisu Oy:n Perhekoti Karhun erillisten suorahankintapäätöksien ja -sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 51 Lastenkoti Lamminpää Oy:n suorahankintapäätöksien ja -sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 54 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta Humana avopalvelut Oy:ltä, 17.02.2021
§ 57 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta Profiam Oy:ltä, 17.02.2021
§ 58 Intensiivisen perhetyön arviointijakson ja avoperhekuntoutuksen hankinta, 17.02.2021
§ 59 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun hankinta Neljä Astetta Oy:ltä, 18.02.2021
§ 60 Ammatillisen tukihenkilötyöskentelyn hankinta Kumpuniitty Oy:n avo- ja perhepalveluista, 18.02.2021
§ 61 KKT-terapian hankinta tamperelaiselle lapselle 4astetta Oy:ltä, 18.02.2021
§ 62 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun hankinta Familar Oy Pirkanmaan avopalveluista, 18.02.2021
§ 63 Tehostetun perhetyön hankinta Sospro Pirkanmaan avopalvelut Oy:ltä, 18.02.2021
§ 64 Ammatillisen tukihenkilöpalvelun hankinta Kumpuniitty Oy:n avopalveluista, 22.02.2021
§ 65 Asumispalvelujen hankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen Luoto yksiköstä, 22.02.2021
§ 66 Tehostetun perhetyön palvelu avohuollon tukitoimena SOS-lapsikylä ry:ltä, 25.02.2021
§ 67 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 68 Seksuaalineuvonta- ja terapiapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Autismisäätiö Sr:ltä, 02.03.2021
§ 69 Jälkihuollon tukitoimena jälkihuollon ohjaustyön palvelu Humana Avopalvelut Oy:ltä, 25.02.2021
§ 71 Sijaishuollon erityistason laitoshoidon hankinta Merikristalli Oy:n lsl Lotilan Kristallista, 25.02.2021
§ 73 Jälkihuollon ohjaustyö jälkihuollon tukitoimena Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:ltä, 26.02.2021
§ 74 Tehostetun perhetyön palvelu avohuollon tukitoimena SOS-lapsikylä ry:ltä, 26.02.2021
§ 75 Jälkihuollon ohjaustyön hankinta jälkihuollon tukitoimena Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:ltä, 26.02.2021
§ 76 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna Familar Oy:ltä, 26.02.2021
§ 80 Tuetun tapaamisen palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena UOMA sosiaalipalvelut Oy:ltä, 02.03.2021
§ 81 Lääkärihenkilöstön vuokrauspalvelun hankinta pienhankintana Med Group Oy:ltä Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen terveyspalveluihin, 02.03.2021
§ 83 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 84 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 85 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 86 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 87 KKT-terapian suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Neljä Astetta Oy:ltä, 02.03.2021
§ 88 Avoperhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Neljä Astetta Oy:ltä, 02.03.2021
§ 89 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun suorahankinta Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 02.03.2021
§ 96 Jälkihuollon asumisen suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 11.03.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 40 Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja ryhmätoiminnan palvelujen hankinta, 11.02.2021
§ 67 Terhokujan yöpäivystyksen hankinta Tampereen A-kilta ry:ltä, 08.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)