Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus (Antti Markkola ja Eeva-Kaisa Mäkinen)
  • Ikäihmisten palvelurakenne ja hoitoketjun tilannekuva (Arto Lemmetty)
  • Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus (Mika Vuori)
  • Lautakunnan toukokuun kokouspaikan muuttaminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Joni Lehtinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Projektisuunnittelija Antti Markkola, projektipäällikkö Eeva-Kaisa Mäkinen ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)