Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • projektisuunnittelija Antti Markkola, projektipäällikkö Eeva-Kaisa Mäkinen ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 45 ajaksi
  • kehittämissunnittelija Ville Laine, suunnittelija Kirsi Nurmio ja palvelupäällikkö Marjaana Räsänen § 46-50 ajaksi
  • projektipäällikkö Anna Maria Heikkinen § 51 ajaksi
  • asiakaspalvelupäällikkö Kaisa Taimi § 52 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)