Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikkö
§ 49 Eepuhtin hakemus lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelustelituottajaksi hyväksytään, 29.03.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö
§ 32 Musiikkiterapia arviointi, Eteva, 13.03.2018
§ 35 Autetun asumispalvelun ja päivätoiminnan suorahankinta: Esperi Care Oy, 13.03.2018
§ 39 Autetun asumispalvelun hankinta pienhankintana: Hämeenkyrön kunta, 16.03.2018
§ 40 Henkilökohtaisen avun hankinta pienhankintana: Kotipalvelu Mehiläinen Oy, 28.03.2018
§ 41 Palveluasumisen hankinta pienhankintana: Attendo Hoivakoti Miinan tupa, 28.03.2018
§ 42 Palveluasumisen hankinta pienhankintana: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia Turku , 28.03.2018
§ 43 Option käyttäminen kattonostimien hankinnassa vammaispalvelun asiakkaille, 10.04.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 11 Hammas- ja oikomishoidon tarveaineet, 08.03.2018
§ 19 Terveysasemapalvelujen ja terveyskeskuslääkäripalvelujen hankinnan jatkaminen, 10.04.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)