Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

§ 110 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Hallintoylilääkäri Arto Lemmetyn katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulu, kello 16.00-17.30 (Mia Lumio, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen ja Eeva Torppa-Saarinen sekä Leena Viitasaari)
  • Pakolaisten laskennallisen korvauksen muutokset (Taru Kuosmanen)
  • Vuoden vapaaehtoisen valinta, painopisteen valinta (Johanna Loukaskorpi)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Arto Lemmetty)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelujohtaja Maritta Närhi, palvelujohtaja Mari Patronen, palvelujohtaja Maria Päivänen ja johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen sekä suunnittelujohtaja Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila ja Sirpa Koivisto saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Nuorisovaltuuston edustaja Mitra Jaferi saapui kokoukseen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Johtaja Taru Kuosmanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, hallintoylilääkäri Arto Lemmetty siirtyi esittelijäksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)