Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

§ 108 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kehittämispäällikkö Mia Lumio, palvelujohtaja Maritta Närhi, palvelujohtaja Mari Patronen, palvelujohtaja Maria Päivänen ja johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen sekä suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 110 ajaksi
  • suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 111 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)