Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

§ 116 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:8044/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Kaunisto Kalle, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n kannanottoon
  • Johtaja Taru Kuosmasen päätös: Geriatripalvelujen hankinta Orivedelle
  • Vammaispalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen myönnettyjen terapioiden määrien ja laadun kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana, apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus vammaisneuvoston lisäselvityspyyntöön terapioiden määristä ja laadusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)