Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

§ 117 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 199 Henkilö​kohtaisen avun palvelusetelituottaja: Suomen Seniorihoiva, 29.10.2020
§ 202 Henkilö​kohtaisen avun palvelusetelituottaja: Tilkkukori, 26.10.2020
§ 204 Kehitysvammaisten ohjatun asumisen hankinta pienhankintana: Parkanon kaupunki, 28.10.2020
§ 205 Vaativan autetun asumisen hankinta pienhankintana: Mehilä​inen hoivapalvelut Oy, 28.10.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)