Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

§ 125 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Lapsiperheiden sosiaalityön tilannekatsaus (Minna Kuusela, Terhi Huttunen ja Heikki Sillanpää)
  • Lautakunnan toivomat muutokset vuoden 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan
  • Korona-tilannekatsaus (Sanna Määttänen)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Palvelupäällikkö Minna Kuusela, palvelupäällikkö Terhi Huttunen ja palvelupäällikkö Heikki Sillanpää olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Hanna-Maria Grann saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)