Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

§ 123 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • palvelupäällikkö Minna Kuusela, palvelupäällikkö Terhi Huttunen ja palvelupäällikkö Heikki Sillanpää § 125 ajaksi
  • asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi ja projektipäällikkö Katariina Somppi § 126 ajaksi
  • palvelujohtaja Maritta Närhi ja palvelupäällikkö Marjaana Räsänen § 127 ajaksi
  • controller Vesa-Matti Kangas § 128 ajaksi
  • kehittämispäällikkö Virva Palomäki § 136 ja 138 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)