Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

§ 137 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 77 Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinta, option käyttöönotto, 21.09.2021
§ 80 Lasten ja nuorten anestesiahammashoitopalvelujen hankinta pienhankintana, 21.09.2021
§ 81 Diabeettisen retinopatian seurantapalvelun pienhankinta Oriveden kaupungin asukkaille, 23.09.2021
§ 82 Lifecare versiopäivitys ja lakiin perustuvat muutostarpeet - projekti, 29.09.2021

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 66 Analytiikkaohjelmiston lisenssin uusiminen, 15.09.2021

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 323 Jälkihuollon ohjaustyön suorahankinta jälkihuollon tukitoimena OmakaS Oy:ltä, 09.09.2021
§ 324 Jälkihuoltonuoren asuminen palveluntuottajan tukiasunnossa- palvelun suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Familar Oy:n Pirkanmaan avopalveluilta, 09.09.2021
§ 325 Perustason laitoshoidon palvelun suorahankinta sijaishuollon tukitoimena Kumpuniitty Oy:n Ketoniitty.lastensuojelulaitoksesta, 09.09.2021
§ 326 Päihdehoidon suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Aarni Rehab Oy:n Rehab365-päihdehoitoyksiköstä, 09.09.2021
§ 328 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 10.09.2021
§ 339 Psykoterapiapalvelujen hankinta lapsille, 28.09.2021
§ 340 Ammatillinen tukihenkilötoiminta- palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Neljä Astetta Oy:ltä, 29.09.2021
§ 341 Eläinavusteisen ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 29.09.2021
§ 342 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL Hämeen Piiri Kotineuvola Oy:ltä, 29.09.2021
§ 343 Ammatillinen tukihenkilötoiminta- palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Neljä Astetta Oy:ltä, 29.09.2021
§ 344 Lastenhoitopalvelun yöhoidon suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL Hämeen Piiri Kotineuvola Oy:ltä, 29.09.2021
§ 345 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Humana Avopalvelut Oy:ltä, 29.09.2021
§ 346 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Humana Avopalvelut Oy:ltä, 29.09.2021
§ 347 Lastenhoitopalvelun yöhoidon suorahankinta avohuollon tukitoimena Tampereen NNKY:ltä, 29.09.2021
§ 348 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Lähelläsi Oy:ltä, 29.09.2021
§ 349 Kotipalvelun suorahankinta avuohuollon tukitoimena Länkipohjan hoivapalvelulta, 29.09.2021
§ 350 Valvotun tapaamisen palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Humana Avopalvelut Oy:ltä, 29.09.2021
§ 351 Perhekuntoutuksen palvelu suorahankintana SOS-lapsikylä Ry:n Tampereen SOS-lapsikylältä, 29.09.2021
§ 352 Kotipalvelun suorahankinta MLL Hämeen Piiri Kotineuvola Oy:ltä avohuollon tukitoimena, 29.09.2021
§ 353 Perustason laitoshoidon suorahankinta kiireellisen sijoituksen ajaksi avohuollon tukitoimena Loventa Oy:n lasten- ja nuortenkoti Toivonniemestä , 29.09.2021
§ 354 Perhekuntotuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena SOS-Lapsikylä Ry:n SOS-Lapsikylä Tampereelta, 29.09.2021
§ 355 Lapsiperheiden kotipalvelun suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena Kotipalvelu Anni ja Onni Oy:ltä, 29.09.2021
§ 356 Tehostetun perhetyön suorahankinta Profiam Sosiaalipalvelut Oy:ltä avohuollon tukitoimena, 29.09.2021
§ 357 Kotipalvelun suorahankinta MLL Hämeen Piiri Kotineuvola Oy:ltä avohuollon tukitoimena, 29.09.2021
§ 358 Kotipalvelun suorahankinta Kotipalvelu Anni ja Onni Oy:ltä avohuollon tukitoimena, 29.09.2021
§ 359 Perustason laitoshoidon suorahankinta kiireellisen sijoituksen ajaksi avohuollon tukitoimena Loventa Oy:n lasten- ja nuortenkoti Toivonniemestä , 29.09.2021
§ 360 Perheterapian suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Kertoja Oy:ltä, 29.09.2021
§ 361 Kotipalvelun suorahankinta MLL Hämeen Piiri Kotineuvola Oy:ltä, 29.09.2021
§ 362 Lapsiperheiden kotipalvelun suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena Anni ja Onni Oy:ltä, 29.09.2021
§ 363 Kotiin tehtävän perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Humana Avopalvelut Oy:ltä, 29.09.2021
§ 364 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta Familar Oy:ltä, 29.09.2021
§ 365 Eläinavusteisen ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 29.09.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)