Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 116 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma -työpaja, kello 16.00-17.30 (Laura Heikkilä, Mari Lahtinen, Petri Leiponen, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen ja Leena Viitasaari)
  • Alue-Pegasos (Antti Markkola)
  • Hankintojen ajankohtaiskatsaus (Virva Palomäki)
  • Sosiaalityön saatavuuden kehittäminen (Hanna Harju-Virtanen)
  • Syyskuun talousraportti (Taru Kuosmanen)
  • Tiedoksi: Lautakuntien pikkujoulut pidetään 12.12.2019 kello 18.00 alkaen Raatihuoneella

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen, suunnittelija Laura Heikkilä, kehittämispäällikkö Mari Lahtinen, kehittämisjohtaja Petri Leiponen, projektipäällikkö Antti Markkola, palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, kehittämispäällikkö Virva Palomäki, palvelulinjapäälliköt Mari Patronen ja Maria Päivänen sekä suunnittelujohtaja Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)