Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 114 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen, suunnittelija Laura Heikkilä, kehittämispäällikkö Mari Lahtinen, kehittämisjohtaja Petri Leiponen, projektipäällikkö Antti Markkola, kehittämispäällikkö Virva Palomäki, palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, palvelulinjapäällikkö Maria Päivänen ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 116 ajaksi
  • palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi § 116 ja § 117 ajaksi
  • ylilääkäri Tuire Sannisto § 118 ajaksi
  • suunnittelipäällikkö Anne Lähde-Säteri ja suunnittelija Jukka Mäkinen § 119 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)