Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 122 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelulinjapäällikkö, Ikäihmisten palvelut
§ 235 Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Hoivakeskuspalvelu Hoivia Oy, 15.10.2019
§ 236 Menumat - yhteisöllisen ateriapalvelun hankinta pienhankintana, 15.10.2019
§ 246 Taatalakeskuksen ja Kaukaharjukeskuksen palveluiden hankinta, 31.10.2019

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 132 Ruotsinkielisen puheterapiapalvelun hankinta, 08.10.2019
§ 148 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta Pähkinärinteestä, 31.10.2019

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 99 Silta-Valmennusyhdistys ry:n sopimuksen lakkauttaminen päihdehuollon avohoidon palvelujen ostamisesta, 11.10.2019
§ 104 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Pirkanmaan Avustajakeskus Oy, 24.10.2019
§ 105 Palvelusetelituottajan hyväksymisen peruttaminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, 24.10.2019

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 59 Allasterapioiden hankinnan 2. optiokauden käyttöönottaminen, 21.10.2019
§ 60 Emerald S 3D-skannerin hankinta suun terveydenhuoltoon, leasing, 22.10.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)