Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.5.2020

§ 44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen ja kehittämisjohtaja Anniina Tirrosen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021 -kysely lautakunnan jäsenille
  • Katsaus sote-hankkeisiin (Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Taru Kuosmanen ja Arto Lemmetty)
  • Ehkäisevä päihdetyö (Johanna Riippi ja Nora Salmijärvi sekä Maria Päivänen ja Maritta Närhi)
  • Sosiaalityön kehittämisen tilannekatsaus (Maria Päivänen)
  • Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen (Maritta Närhi)
  • Maaliskuun talouskatsaus (Vesa-Matti Kangas)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Pirkanmaan liiton sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala, controller Vesa-Matti Kangas, palvelujohtaja Maritta Närhi, palveujohtaja Maria Päivänen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi ja erityisohjaaja Nora Salmijärvi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Jyri Keränen ja Ulla-Leena Alppi saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho ja johtaja Taru Kuosmanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)