Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.5.2020

§ 42 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala (Pirkanmaan liitto), controller Vesa-Matti Kangas, palvelujohtaja Maritta Närhi, palveujohtaja Maria Päivänen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi ja erityisohjaaja Nora Salmijärvi § 44 ajaksi
  • suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen § 45 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)