Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.5.2020

§ 51 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimuksen uudelleenkäsittelypyynnön hylkäämistä koskevaan päätökseen (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta