Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.5.2020

§ 48 Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista perittävät maksut korona-poikkeustilanteen aikana (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2443/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia. Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asiaa on käsitelty häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 9.4.2020.

Korona-poikkeustilanteen johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluja annetaan asiakkaille etäyhteyden välityksellä aikaisempaa laajemmin. Etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Palvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä. Käyntiasiointia korvaava palvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan etäpalvelusta voidaan periä maksu asiakasmaksulain yleissäännösten perusteella ottaen huomioon asiakasmaksulain maksuttomuutta koskevat rajoitukset ja sitä koskevat tulkinnat suun terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista, jotka korvaavat tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaavat sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia, peritään fyysiseen käyntiin rinnastettava maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Maksut peritään aikaisintaan 14.4.2020 alkaen korona- poikkeustilanteen ajan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Pormestarin päätös 9.4.2020 § 58 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista perittävät maksut tuodaan lautakunnan päätettäväksi kesäkuun kokoukseen."

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Lautakunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista perittävät maksut tuodaan lautakunnan päätettäväksi kesäkuun kokoukseen." Ulla-Leena Alppi kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)