Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.5.2020

§ 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 43 Ostopalvelusopimus Pirte, Tullinkulman Työterveys Oy:n lääkäreiden työskentelystä, 31.03.2020

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 283 Sopimusmuutos Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Petsamokoti, 02.04.2020
§ 284 Kerrosten tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen palvelujen hankinnan uudelleenavaus 2020, 09.04.2020
§ 287 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Dementiakoti Villa Tapiola Oy, 09.04.2020
§ 292 Palvelujen hankinta ikäihmisille Tammenlehväkeskus Oy:ltä vuonna 2020, 16.04.2020
§ 299 Ikäihmisten ryhmäkotimuotoisen tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon hankinnan uudelleenavaus 2020, 28.04.2020
§ 300 Rai-koulutuksen hankinta Pirkanmaan kuntien asiakasohjaukseen ja omaishoidontukeen, 28.04.2020
§ 293 Pirkanmaan RAI-projekti, 16.04.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 58 Palvelustelituottajaksi hyväksymisen peruuttaminen lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa, 08.04.2020
§ 66 Henkinen ensiapu - asiantuntijapalvelun hankinta, 28.04.2020

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 56 Varautumissuunnitelman mukaisen tilapäismajoituksen järjestämisen ja tuen hankinta, 27.03.2020
§ 57 Huumehoidon palvelukokonaisuuden konseptien hankinta -option käyttö, 27.03.2020
§ 58 Erikoislääkäripalvelujen hankinta pienhankintana, Tmi Eija Hietala, 31.03.2020
§ 59 Pandemian aikaisen kriisityöntekijäpalvelun hankinta, 01.04.2020
§ 60 Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen hankintasopimuksen muutos vallitsevan poikkeustilan ajaksi , 01.04.2020
§ 61 Hankintasopimus tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinnasta: A&Z Tulkkauspalvelut Tmi, 02.04.2020
§ 64 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Treili Oy:n Kaarna, 08.04.2020
§ 65 Erityisen vahvan tuen suorahankinta, Treili Oy:n Ramppi, 08.04.2020
§ 66 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Esperi Hoitokoti Vihola/Pirkanmaan Asumispalvelut Oy, 08.04.2020
§ 67 Tehostetun palveluasumisen suorahankinta, Esperi Hoitokoti Harjuniitty/Pirkanmaan Asumispalvelut Oy, 08.04.2020
§ 72 Sopimus ruoka-apupalvelun järjestämiseksi -ViaDia Pirkanmaa ry, 17.04.2020
§ 78 Tilojen hyväksyminen Wärjäämön käyttöön, 28.04.2020
§ 80 Tuetun asuminen tukiasumisen suorahankinta Tampereen A-kilta ry:ltä, 29.04.2020

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 4 Omaan kotiin annettavan palveluasumisen hinnantarkastus: Kotipalvelu Mehiläinen Oy, 07.04.2020
§ 5 Kehitysvammaisten erittäin vaativan autetun asumisen hankinta suorahankintana: Esperi Care Oy, 23.04.2020
§ 6 Kehitysvammaisten ohjatun asumisen hankinta pienhankintana: Asumispalvelu Ristilä Oy, 23.04.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Oriveden edustaja Henry Ingraeus poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)