Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Yksikön päällikkö Jari Jaakolalle ja hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaarelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.