Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Juva ja Tuomo Pekkanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.