Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 20 Tampereen Infra Liikelaitoksen kalustohankinnat 2019 

TRE:434/02.07.00/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Jari Jaakola, p. 040 196 1958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kalustohankinnoissa edetään pääosin vuosille 2017–2020 tehdyn suunnitelman mukaan.

Hankinnoista on käyty keskustelu käyttäjien kanssa ja todettu, että hankinnoille on olemassa selkeät perustelut. Myös sitoutuminen erikoiskaluston osalta on käyttäjien kanssa sovittu.

Nyt toteutettavilla hankinnoilla korvataan ikääntynyttä kalustoa, joiden ylläpitokustannukset ovat nousseet niin että sekä kannattavuus että toimintavarmuus ovat oleellisesti heikentyneet. Lisäksi nyt uusittavaksi suunniteltu kalusto on päästöluokituksiltaan vanhaa.

Pakettiautoja on viimevuosina hankittu maltillisesti. Sitä on seurannut, että nyt yli 9 vuotta vanhoja pakettiautoja on käytössä 43 kpl.

Myös henkilöautojen edellisvuosien hankinnat ovat vaikuttaneet kaluston ikärakenteeseen ja nyt yli 7 vuotta vanhoja autoja on 75 kpl. Nyt hankittavan kaluston käyttövoimana on tarkoitus suosia sähkö/hybridi- ja kaasukäyttöistä kalustoa huomioiden käyttäjien mahdollisuudet ko. ajoneuvoja käyttää.

Tulevien hankintojen osalta kiinnitetään huomiota Infran omassa käytössä olevien kaivinkoneiden uusimistarpeeseen. Perusteena uusimiselle on ikä ja siitä seurauksena ympäristökuormitus ja kannattavuuden heikkeneminen. Lisäksi markkinatilanne on aiheuttanut huomattavia hintojen korotuksia ulkopuolisien urakoitsijoiden hintoihin. Myös koneiden saatavuus on ollut haasteellista. Infran tuleekin linjata, käytetäänkö omia kaivinkoneita tulevaisuudessakin.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Alustava kalustohankintasuunnitelma vuodelle 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Jussi Kuortti jätti eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Asian esittelyn kuluessa Jussi Kuortti esitti, että tätä kalustohankintasuunnitelmaa ei voida merkitä tiedoksi, koska Infran tulevaisuuteen liittyvät selvitykset ovat kesken. Mikko Leppälahti kannatti esitystä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Kuortin hylkäysehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestystulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 6-3.