Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 18 Tampereen Infra Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus ja selonteko 2018 

TRE:1866/00.01.04/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan selonteko perustuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaukseen, jossa arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilaa, tunnistetaan kehittämistarpeita sekä määritetään kehittämistoimenpiteitä. Arviointikohteita ovat hallinto- ja johtamiskulttuuri, järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta, johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet, viestintä ja raportointi ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus ja selonteko 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:48.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari