Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 17 Tampereen Infra Liikelaitoksen tilinpäätös 2018 

TRE:3461/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2018 taloudellinen tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Liikeylijäämää kertyi 2,3 milj. euroa, mikä oli 1,5 milj. euroa tavoitetta ja 1,9 milj. euroa edellisvuotta heikompi. 

Infran vuoden 2018 liikevaihto oli 1,7 milj. euroa suunniteltua suurempi ja 4,6 milj. euroa edellistä vuotta pienempi. Kaupunkiympäristön palvelualueen tilaus kunnossapidon sekä katu- ja viherrakentamiskohteiden osalta pieneni 4,5 milj. euroa. Myös Tampereen Vedelle toteutettiin rakentamistöitä poikkeuksellisen vähän, vain 75 % suunnitellusta. Liikuntapalveluiden ja kiinteistötoimen tilaukset ylittivät suunnitellun yhteensä 2,5 milj. eurolla ja Tilapalvelut Oy tilasi arvioitua enemmän kunnossapitotöitä. Lisäksi linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirtyi Tampereen Kaupunkiliikenteen vastuulle toukokuussa 2018, joka vaikutti sekä liikevaihtoon että menoihin.

Rakentamispalvelut jäi tulostavoitteestaan 0,4 milj. euroa ja kunnossapitopalvelut 1,1 milj. euroa. Tulokseen vaikutti erityisesti palvelujen ostojen kasvu, koska maansiirto- ja kuljetuskaluston sekä alihankintojen hintataso on noussut. Talvi 2017-2018 oli olosuhdeseurannan historian mukaan vaikein koko 2010-luvulla. Talvi oli vaikea sekä liukkaudentorjunnan, että lumen aurauksen suhteen, joka nostaa sääolosuhteiden vaikeusasteen harvinaisen korkealle.

Korjaamopalvelut tuotti edelleen tappiota, koska tilavuokra suhteutettuna asentajien määrään oli liian korkea ja varastosta romutettiin epäkuranttia tavaraa 0,1 milj. eurolla. Liikennepalvelujen vuosi onnistui lähes suunnitellusti ja paikkatietopalvelujen suunniteltua paremmin.

Infran palkallisten henkilötyövuosien määrä, johon lasketaan vakituisten lisäksi määräaikainen ja palkkatuettu henkilöstö, oli 393. Henkilötyövuosien määrä laski 22:lla edelliseen vuoteen verrattuna.Henkilöstökulut toteutuvat 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempina ylitöiden ja määräaikaisen henkilöstön lisäyksen vuoksi. Myös varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat 0,1 milj. eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen ehdotus vuoden 2018 tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari