Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Tampereen Infra Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukuulta 2018 

TRE:3463/00.01.04/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, p. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 §:n 11) kohdan mukaan johtokunta hyväksyy riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta hyväksyi riskienhallintasuunnitelman osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa 20.12.2017 § 102. Johtokunnalle raportoidaan riskienhallintasuunnitelmasta kolmannesvuosittain.

Riskienhallinnan tarkoituksena on ennakoida ja hallita Infran liiketoimintaan liittyviä riskejä. Toimintaympäristön analysoinnin pohjalta on tunnistettu ja kuvattu Infran strategiset, toiminnan ja talouden riskit sekä vahinkoriskit. Lisäksi on arvioitu niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä ja määritelty niiden hallintaan liittyvät toimenpiteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, Vt. toimitusjohtaja

Riskienhallintasuunnitelman raportointi tammi-joulukulta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Annamari Kortesaari, Johanna Halmetoja, Timo Aaltonen