Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 21 Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2018 

TRE:3711/00.01.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola, p. 040 194 8031, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Infran johtokunta hyväksyi 16.12.2015 § 107 strategian vuosille 2016–2020. Strategian tarkastelunäkökulmat ovat asiakastyytyväisyys, toimintatavat, henkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen sekä liiketalous.

Keskeinen strategian tavoite on, että Infra on kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadultaan sekä toimintatavoiltaan alan yrityksiin verrattuna. Strategian toteuttamista varten asetetaan liikelaitokselle erikseen vuotuiset tavoitteet ja niille mittarit.

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin osana vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa johtokunnan kokouksessa 20.12.2017 § 102. Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Strategian raportointi tammi-joulukuulta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Annamari Kortesaari