Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

§ 19 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • Sisäisten palvelujen esittely ja vuoden 2019 kalustohankinnat, yksikön päällikkö Jari Jaakola
  • rajapintaselvityksen tilannekatsaus ja suunniteltu aikataulu
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat
  • rekrytoinnit.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.