Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

§ 25 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

§ 24 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta Otavalankatu 9:n kohdalla, 14.3.2019

§ 26 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Paasikiventien risteyksessä, 18.3.2019.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.