Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Infran talouden raportointi tammi-syyskuu 2018 

TRE:3461/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Infralle kertyi tammi-syyskuussa liikealijäämää 0,1 milj. euroa, vaikka suunnitelman mukaan liikeylijäämän pitäisi olla 1,3 milj. euroa. Tilanne on 2,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen liikevaihto oli 4,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueen edellisvuotta pienempi tilauskanta. Kohteet ovat olleet pääosin aiempaa pienempiä ja vaikean alkutalven vuoksi kaikkia kohteita ei ole saatu toteutettua kannattavasti. Palvelujen ostojen osuus suhteessa liikevaihtoon on kasvanut, koska kaluston ja alihankintojen hintataso on noussut viime vuoteen verrattuna.

Kunnossapitopalvelujen liikealijäämä oli 0,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Talvi oli erittäin runsasluminen, mikä lisäsi lumikuormien poisajoa ja sepelin määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana tehtiin myös ylitöitä 1200 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi lisätöiden aloittaminen viivästyi kuukaudella, koska sepelin poisto tehtiin myöhäisen kevään vuoksi toukokuun aikana.

Korjaamon toiminta oli syyskuussa edelleen alijäämäistä korkeiden tilavuokrien ja negatiivisen varastokatteen vuoksi. Korjaamosta siirtyi linja-autokaluston korjaus- ja huoltotoiminta Tampereen kaupunkiliikenteelle toukokuun alussa.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan kunnossapidon ylitöiden vuoksi 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä korjaamon asentajien Tampereen Kaupunkiliikenteelle siirtymisen vuoksi.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä toteutuu 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,5 milj. eurona.

 

 

Päätösehdotus oli

Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari