Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntolalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.