Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Perustelut

 

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 105 Roska-astioiden tyhjentäminen, option käyttöönotto, 10.10.2018
§ 107 Santalahden yleisö- ja huoltoalueen rakennekerrosten levityksen ja vahvistetun kasvualustan valmistus, 10.10.2018
§ 108 Valmiiden liikennemerkkien hankinta, option käyttöönotto, 10.10.2018
§ 112 Lentävänniemen ja Vehmaisten alueurakan hankinta 2018-2019, 16.10.2018
§ 113 Sähkökäyttöisen trukin hankinta, 17.10.2018
§ 101 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 08.09.2018 Viinikan liikenneympyrä, Lempääläntie, 26.09.2018
§ 109 Vahingonkorvaushakemus rikkoutuneesta ikkunasta As Oy Kaupinkatu 15, 11.10.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.