Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisovaltuuston edustajat 

TRE:1127/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto voi nimetä kaksi edustajaansa erikseen määriteltyihin Tampereen kaupungin toimielimiin. Näihin kuuluu myös Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta.

Nuorisovaltuusto on ilmoittanut edustajikseen Tampereen liikelaitoksen johtokuntaan tammikuusta 2019 alkaen Juho Mäenpään ja Arttu Vuoren.

Päätösehdotus oli

 Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)