Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavankuvaus ja selonteko niiden järjestämisestä 

TRE:1131/00.01.04/2019

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä.

Yksiköissä kuvauksen laatimisessa ja itsearvioinnissa käytetään apuvälineenä tarkoitukseen laadittua arviointilomaketta. Täytetty lomake sekä erillinen selonteko käsitellään lista-asiana toimielimessä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on tehnyt Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen ja antanut sen sekä erillisen selonteon.

Selonteosta, joka kirjataan lisäksi TKL:n toimintakertomukseen vuodelta 2018, ilmenee että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilivuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus itsearviointeineen ja selonteko niiden järjestämisestä hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi/sitar

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)