Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 

TRE:1143/02.02.02/2019

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtokuntien tehtävänä on hyväksyä laitoksen tilinpäätös toimintakertomuksineen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnasta vuodelta 2018 on laadittu tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Liikevaihto vuonna 2018 oli 28,5 milj. euroa, kun se aiempana vuonna oli 27,9 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna tilaajan tilaamat linjakilometrit pysyivät lähes ennallaan, mutta autopäivien määrä kasvoi 1,3%. Matkustajamäärä laski tilikaudella lähes 1,4%, ollen vajaat 20,3 miljoonaa.

Korjaamointegraation seurauksena palvelujen ostot laskivat noin miljoonalla eurolla. Vastaavasti menoja siirtyi henkilöstökuluihin, jotka kasvoivat yli 0,7 miljoonaa euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan, joissa yli 1,2 miljoonan euron kasvua vauhditti varaosien hankintamallin muutoksen ohella voimakkaasti noussut polttoaineen hinta. Korjaamointegraation vaikutukset näkyivät myös lisääntyneiden vuokramenojen nostamina muina liiketoiminnan kuluina.

Merkittävin muutos tilinpäätöksessä on liikennelaitoksen aikaisen toimintamallin aiheuttamien eläkemenojen kattamiseksi olleen konserniavustuksen poistuminen. Edellisvuonna tällä oli ollut 2,1 miljoonan euron suuruinen vaikute tuloksen muodostumiseen.
 
Vuoden 2018 kokonaistulos muodostui budjetoitua hieman paremmaksi, ollen runsaat 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investoinnit tilikaudella 2018, noin 3,1 milj. euroa, muodostuivat 12 uutena sekä 4 käytettynä hankitusta linja-autosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)