Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja kunta 10 -tutkimus 

TRE:1141/01.00.02/2019

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää henkilöstösuunnitelmasta. Johtokunnalle myös raportoidaan henkilöstösuunnitelman toteutumisesta.

Vuoden 2018 aikana henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 27:llä. Palkallisia henkilöstövuosia kertyi kuitenkin vain yksitoista edellisvuotta enemmän.

Taustalla kasvuun on määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen, liikennesuoritteen kasvu, sekä eritoten Tampereen Infran korjaamon linja-autojen huoltotöitä tehneiden asentajien siirtyminen TKL:n organisaatioon.

Vuoden 2018 aikana jäi eläkkeelle yhteensä kuusi henkilöä, mikä on kolme enemmän kuin vuosisuunnitelmassa.

Vuoden 2018 lopulla toteutettiin kahden vuoden välein tehtävä Kunta 10 -tutkimus. Saatu raportti on käsitelty työyhteisössä ja yhdessä henkilöstön kanssa valittu sen pohjalta kehittämiskohteet sekä todettu liikelaitoksen omat vahvuusalueet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä esitetyn henkilöstösuunnitelmaraportin vuodelta 2018 ja merkitä tiedoksi Kunta 10 -tutkimuksen raportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)