Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 70 Kannustepalkkiojärjestelmä 

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Perustelut

Palkitsemisen tarkoituksena on ohjata henkilöstön toimintaa strategiaa tukevalla tavalla ja vaikuttaa henkilöstön sitoutumista edistäen. Palkitsemisella voidaan vaikuttaa myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen, kun henkilöstö tietää mihin palkitseminen perustuu ja se koetaan tasapuoliseksi, oikeudenmukaiseksi ja perustelluksi.
 

Tampereen Kaupunkiliikenteen ja Tilaajan välisessä tuotantosopimuksessa on sitouduttu tulostavoitteet huomioivan kannustejärjestelmän luomiseen.
Kannustejärjestelmän luomiseksi asetettiin viisi erillistä, kummankin organisaation henkilöstöstä koostuvaa, työryhmää. Ryhmien  työskentelyn tulosten pohjalta allianssin johtoryhmä on laatinut tuottajan henkilöstöä koskevan kannustepalkkiojärjestelmän vuodelle 2022.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esitetyn TKL:n henkilöstöä koskevan kannustepalkkiojärjestelmän vuodelle 2022.

 

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.