Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ja myöntää suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle puhe- ja läsnäolo-oikeuden pykälän 69 ajaksi.

 

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.