Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään perjantaina 17.12.2021.

 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ami Rinta-Valkama ja Pekka Kivekäs (varalle Jussi Kuortti ja Elina Järvenpää). 

 

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.