Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin:

 

Kalustopäällikkö 23.11.-03.12.2021 § 8 - 10

§8 Omaisuuden poistaminen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

§9 Käytöstä poistetun linja-auton OXI-694 luovuttaminen

§10 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen käytöstä poistettujen henkilöautojen myynti

 

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkitään tiedoksi.